privacy


AVG / privacy
Bij inschrijving in dit netwerk, stemt u in met ons privacybeleid:


CVAnet.nl  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 


CVAnet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


  • Uw persoonsgegevens verkregen via het aanmeldformulier of email verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, nl. het beantwoorden van uw vraag of uw aanmelding voor ons netwerk.  Uw gegevens worden opgeslagen in een database. Deze database is voor iedereen inzichtelijk die onze website www.cnanet.nl bezoekt. Bij aanmelding gaat u hiermee accoord.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de juiste beantwoording van uw vraag;


Wij vragen u uitdrukkelijk geen medische gegevens van uzelf of van uw patienten via email  met ons uit te wisselen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor evt. schade ontstaan door datalekken van medische gegevens die u zelf via email aan ons verzonden heeft.

 

Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via een mail naar info@cnanet.nl