kwaliteitseisen


Kwaliteits-

criteria &

voorwaarden voor lidmaatschapOm te kunnen deelnemen aan dit netwerk, hanteren wij enkele kwaliteitseisen en voorwaarden:


  1.  Scholing: U dient aantoonbaar (!) in de afgelopen 5 jaar  meerdaagse scholing gevolgd te hebben gericht op de behandeling van CNA patienten. Na aanmelding via deze website vragen wij u ons een kopie van de door u gevolgde CNA scholing(en) toe te sturen.
  2.  Behandeling volgens richtlijn: U werkt te allen tijde volgens een gestandaardiseerd protocol, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn 'Beroerte' of  'Parkinson'
  3.  U blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van CNA patiënten.
  4. Terugkoppeling naar de verwijzer: U stuurt tijdig terugkoppelingsbrieven naar de verwijzer.  Het is belangrijk dat u bij elke afspraak tussen de patiënt en verwijzer (of bij problemen) relevante informatie terugkoppelt naar de verwijzer.
  5.   Eigen bijdrage: U dient jaarlijks een eigen bijdrage te betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage ontvangt u na aanmelding via het door u gebruikte emailadres. (NB: I.vm. wijzigingen in het beheer van het netwerk zal voor 2024 géén eigen bijdrage in rekening gebracht worden)
  6.  Na aanmelding bent u lid gedurende  een kalenderjaar. Opzeggen kan alleen voor het volgende kalenderjaar. Dit doet u door een mail te sturen vóór 1 november van het lopende jaar. Er wordt geen geld gerestitueerd. Stapt u ná 1 juli van het lopende jaar in, dan wordt de eigen bijdrage gehalveerd.
  7.  U bent lid als persoon, niet als praktijk. Verandert uw werksituatie, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door zodat wij de gegevens in de kaart kunnen aanpassen.
  8.  Wanneer u nog niet aan al onze kwaliteitseisen voldoet (b.v. omdat u net begonnen bent met werken als fysiotherapeut / ergotherapeut / oefentherapeut), dan kunt u gedurende een jaar  'aspirant-lid' worden. Uw gegevens worden dan nog niet op de kaart getoond; dat gebeurt pas als u aan alle eisen voldoet.
  9.  Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten in de informatie op deze website. Controleer na inschrijving dus goed uw gegevens op de kaart en geef fouten of ontbrekende gegevens zo snel mogelijk aan ons door.
  10. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door de weergave van uw gegevens op deze website.